Usuwanie wgnieceń po gradzie.

Intensywne upały przynoszą zwykle równie intensywne burze,  często towarzyszą im opady gradu.  Takie zjawiska pogodowe trwają zazwyczaj bardzo krótko i  nie ma czasu na zabezpieczenie samochodu. Typowa naprawa po gradobiciu polega na szpachlowaniu wgnieceń,  następnie  ponownym polakierowaniu uszkodzonych elementów. Jeżeli uszkodzenia samochodu są liczne lecz nie nastąpiło uszkodzenie powłoki lakierniczej, element jest pokryty lakierem oryginalnym, to można  użyć metody PDR.

Nasza usługa naprawy bez lakierowania trwa od jednego do kilku dni. Przy wycenie stosujemy zasadę, że im więcej jest punktów do naprawy na danym elemencie, tym mniej klient płaci za usunięcie każdego kolejnego wgniecenia.  W przypadku bardzo głębokich uszkodzeń nie zawsze udaje się odtworzyć idealną powierzchnię blachy, ale na pewno staną się one mniej widoczne.